Outlet

Towary po ekspozycji lub niepełnowartościowe, posiadające wady i/lub niekompletne. Wady najczęściej są drobne.
W opisie każdego produktu znajdują się informacje o konkretnej wadzie i/lub brakach w tej konkretnej sztuce towaru.